–          Gezamenlijke indiener motie ‘Voor het niet verhogen van de OZB lasten 2022 voor woningen’: Unaniem aangenomen;

–          Gezamenlijke motie ‘Regionale aanpak achterstanden Parkstad’: Unaniem aangenomen;

–          Mede-indiener motie ‘De gezonde Basisschool van de Toekomst’: Unaniem aangenomen;

–          Mede-indiener motie ‘Tegengeluid verplichte tegenprestatie bijstand’: In meerderheid aangenomen;

–          Mede-indiener motie ‘Afschaffing verhuurdersheffing’: In meerderheid aangenomen;

–          Mede-indiener motie ‘Maatwerk restschuld Rolduckerveld’: Unaniem aangenomen;

–          Mede-indiener motie ‘Inzake gerechtigheid voor POMS slachtoffers’: Unaniem aangenomen;

–          Mede-indiener motie ‘’Analyse weerstandscapaciteit’: Motie aangehouden;

–          Mede-indiener motie “Kwantificering risico’s’: Motie aangehouden;

–          Mede-indiener Motie ‘Belangen verstrengeling m.b.t. functies voorzitter platform maatschappelijke zorg en wethouder maatschappelijke zorg’: Motie aangehouden;

–          Mede-indiener motie ‘Uitvoering geven aan Art 213a van de gemeentewet’: Motie aangehouden; 

Voor meer info mail ons:

Mede-indiener moties afgelopen bestuursperiode: