MOTIE: “WMC-korting Kerkraadse ouderen”

 

Gemeente Kerkrade

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad

 

Kerkrade, November 2021,

De raad van de gemeente Kerkrade,

Bijeen op woensdag 10 november 2021;

 

Constaterende dat:

Oa. De burgers van de gemeente Kerkrade de afgelopen Corona-periode langere periodes verplicht             aan huis gekluisterd waren/zijn;

Hier en daar de vereenzaming op de loer lag en flink toesloeg;

De gemeente Kerkrade juist inzet om werk te maken om voormelde vereenzaming tegen  te gaan en mn. ouderen weer en/of meer ‘naar buiten te krijgen’ om (weer) mee te participeren aan onze samenleving;

Het Wereldmuziek Concours één van de Kerkraadse uithangborden is naar de regio en de rest van de wereld en van harte uitnodigt om vooral het WMC, haar evenementen en ook onze mooie stad te bezoeken;

Veel bewoners van Kerkrade halsreikend naar dit evenement uitkijken om hier dan vervolgens met volle teugen van te genieten en zich onder te dompelen in de mooiste muzikale klanken om dan alles (ook Corona!!) even te kunnen vergeten;

Waar de ‘Wereld’ zich treft op “D’r Maat”, oude contacten worden opgepoetst, nieuwe contacten worden opgedaan en de burger van Kerkrade even de zorgen van morgen kan vergeten;

Ook veel ouderen uitkijken naar dit grootst evenement, met oa. de Mars- en Showwedstrijden, maar deze niet altijd daadwerkelijk kunnen bezoeken daar de financiën niet altijd toereikend zijn;

Dit evenement na de Corona-periode voor veel meesten een zeer welkome afwisseling is of kan zijn en dus nu als geroepen kan komen;

 

Overwegende dat:

Het Parkstad Limburg-stadion tijdens het WMC op Mars- en Showwedstrijddagen niet altijd geheel vol zit en er vaak nog voldoende ruimte/plaatsen aanwezig zijn die nog gevuld kunnen worden;

Ouderen niet altijd voldoende financiën hebben om kaarten voor een WMC-evenement te bekostigen terwijl men hier wel graag naar toe zou willen;

Een bezoek aan een WMC-evenement ook gezien kan worden als het uit het isolement halen van een bepaalde doelgroep en/of het juist het tegengaan van vereenzaming en (weer) mee-participeren;

Het in deze een verantwoorde geste zou zijn om de doelgroep Ouderen (65 plus) een soort ‘leeftijdsgerelateerde’ korting aan te bieden voor entreekaarten van WMC-evenementen (als kán en als niet uitverkocht!), maar mn. voor de Mars- en Showwedstrijden (mn. op dagen dat normaliter voldoende capaciteit over is!) tijdens het komende WMC.

De ‘leeftijdsgerelateerde’ korting een korting is ter hoogte van de leeftijd van een 65-plusser; Dus iemand van 65 jaar krijgt 65% korting en iemand van 80 jaar ontvangt 80% korting op zijn/haar toegangsbewijs;

Hierdoor iets gedaan kan worden aan oa. het tegengaan van mogelijke vereenzaming/participatie bij een bepaalde doelgroep maar óók om mn. het PLS-stadion tijdens WMC-wedstrijddagen beter/meer gevuld te krijgen dan voorheen: een Win-Win-situatie dus!;    

Roept het college op:

Kerkraadse ouderen (65-plus) een aan ieders ‘leeftijdsgerelateerde’ WMC-korting aan te bieden voor entreekaarten van WMC-evenementen als kán, maar mn. voor de Mars- en Showwedstrijden tijdens het komende Wereldmuziek Concours 2022;

Deze kosten af te dekken uit het onlangs extra toegezegde Vie-budget (5 ton) in het kader van oa. ‘Eenzaamheid’ en /of ‘Ouderparticipatie’;

en gaat over tot de orde van de dag.

Raadsleden Ons Kerkrade

Noud Krasovec, John Roland, Harm Jacobs, Jo Rozema

WMC-korting Kerkraadse ouderen (motie)