page1image34541632

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 600
6460 AP Kerkrade

Kerkrade / 22.01.2022

Betreft: Artikel-38 vragen m.b.t. “overlast hangjongeren”.

Geacht College,

Gisteren werd Eygelshoven opgeschrikt door een ernstig geweldsincident. Gelukkig maakt het slachtoffer het naar omstandigheden goed naar wij hebben begrepen. In de media wordt gemeld dat het een groepje jongeren bij het incident betrokken waren.

Helaas is er op de betreffende plek vaker overlast van jongeren en ontvangen wij ook meerdere signalen van intimiderend gedrag door jongeren die zich nabij de plek van het steek incident van gisteren ophouden.

In dit kader hebben wij de volgende vragen:

1) Is het college bekend met bovenstaande signalen van overlast en intimiderend gedrag door jongeren op en rondom parkeerplaats voor/naast de Jumbo in Eygelshoven?

2) Zo ja:

  1. Deelt het college de zorgen van Ons Kerkrade over deze signalen en ontwikkeling?
  2. Welke maatregelen zijn reeds genomen door het college om deze overlast terug te dringen?
  3. Welke maatregelen gaat het college toekomstig nemen om deze overlast terug te dringen?
  4. Overweegt het college de inzet van camera bewaking om deze overlast te voorkomen?
  5. Betreft het een vaste groep overlast plegers?

3)  Zo nee: welke stappen gaat het college ondernemen om inzicht te krijgen in deze overlast?

4)  Is het college bereid om de buurt/gemeenschap actief te betrekken in het inzichtelijk krijgen en oplossen van deze overlast?

5)  Is het college bereid om actief te communiceren met de    buurt/gemeenschap over de overlast en de toekomstige maatregelen?

6)  Hoe gaat het college ‘vinger aan de pols houden’ in deze?

7)  Wat is het standpunt van het college met betrekking tot dit onderwerp?

In positieve afwachting van uw reactie, verblijven wij met vriendelijke groet,

Noud Krasovec, Harm Jacobs, John Roland, Jo Rozema

Fractie Ons Kerkrade