Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 600 6460 AP Kerkrade Kerkrade / 22.01.2022 Betreft: Artikel-38 vragen m.b.t. “overlast hangjongeren”. Geacht College, Gisteren werd Eygelshoven opgeschrikt door een ernstig geweldsincident. Gelukkig maakt het slachtoffer het naar omstandigheden goed naar

Mede-indiener moties afgelopen bestuursperiode:

–          Gezamenlijke indiener motie ‘Voor het niet verhogen van de OZB lasten 2022 voor woningen’: Unaniem aangenomen; –          Gezamenlijke motie ‘Regionale aanpak achterstanden Parkstad’: Unaniem aangenomen; –          Mede-indiener motie ‘De gezonde Basisschool van de Toekomst’: Unaniem aangenomen;

OK-Moties en -Amendementen van de afgelopen bestuursperiode

–          1e Initiatiefnemer onderzoek naar voortgezet onderwijs in Kerkrade middels het Martin Buber-College; –          Indiener amendement financiële middelen Vie-Niet Fysiek: Unaniem aangenomen; –          Indiener (samen met LA) verdeling steunpakket Corona-cultuurmiddelen: Unaniem aangenomen; –          Initiatiefnemer motie ‘Minimumloon