Successen buiten de politieke arena

Wat hebben wij zoal gedaan/bereikt de afgelopen 4 jaar. Klacht m.b.t. het slecht/zwaar opengaan van de deuren Rodahal. Controle door gemeente deuren worden zo spoedig mogelijk gerepareerd/vervangen zodat de Rodahal…

Read More

Successen in de politieke arena

Moties en amendementen die de afgelopen 4 jaar zijn ingediend: initiatiefnemer voortgezet onderwijs Het Martin Buber indiener amendement financiële middelen Vie-niet fysiek. Unaniem aangenomen indiener samen met LA verdeling steunpakket corona…

Read More