In 2011 kreeg onze stad, in de ogen van de fractie Ons Kerkrade, een grote tegenslag te verwerken. In dit jaar verdween het hoger middelbaar onderwijs uit de gemeente Kerkrade door de sluiting van het College Rolduc. Door de sluiting van het college Rolduc is er, naar de mening van Ons Kerkrade, onterecht een einde gemaakt aan de mogelijkheid voor de Kerkraadse jeugd om in Kerkrade middelbaar onderwijs te volgen op Havo, VWO en Gymnasium niveau.

Net zoals voorgaande jaren vertrokken er afgelopen schooljaar weer 163 nieuwe Havo en VWO studenten naar onze buurtgemeenten om daar hun opleiding te continueren.
Dat de Kerkraadse jeugd weg moet uit hun “Hemet’’ resulteert in een affiniteit, niet langer met hun geboortestad, maar met de stad waar zij hun opleiding genieten, hun vriendenkring onderhouden en dus ook hun “vasteloavend” en nieuwjaar vieren.

De sluiting van het college Rolduc maakt het dus vrijwel onmogelijk om de Kerkraadse jeugd aan Kerkrade te binden, iets dat naar de mening van Ons Kerkrade de toekomst van onze stad in het geding kan brengen.

De tijd is is gekomen om een nieuwe poging te wagen volledig hoger middelbaar onderwijs wederom in Kerkrade aan te bieden.. Binnenkort zal in de Tweede Kamer het wetsvoorstel “Meer ruimte voor nieuwe scholen” worden ingediend. De doelstelling van dit wetsvoorstel is het mogelijk maken dat scholen die aantoonbaar op voldoende belangstelling van ouders en leerlingen kunnen rekenen meer dan than het geval is ook daadwerkelijk voor bekostiging in aanmerking kunnen komen.