Wat hebben wij zoal gedaan/bereikt de afgelopen 4 jaar.

  • Klacht m.b.t. het slecht/zwaar opengaan van de deuren Rodahal. Controle door gemeente deuren worden zo spoedig mogelijk gerepareerd/vervangen zodat de Rodahal voor iedereen gemakkelijk te betreden is.
  • Regelmatig de wijken bezocht en geluisterd naar de burger. Klachten opgepakt en tips ideeën tot ons genomen en bekeken wat we ermee konden doen
  • Elk jaar de speeltuinen bezocht en een financiële bijdrage geleverd
  • Waubacherweg samen met wijkplatform noord er voor gezorgd dat het hier een heel stuk veiliger zal worden. Aanleg van rotonde en aanpassing van de weg.
  • Zeer kritisch het volgen de regionale energie transitie(RES) niet tegen windmolens maar kijken wat is er als alternatief. Meer zonnepanelen, gebruik van mijnwater.