Moties en amendementen die de afgelopen 4 jaar zijn ingediend:

 • initiatiefnemer voortgezet onderwijs Het Martin Buber
 • indiener amendement financiële middelen Vie-niet fysiek. Unaniem aangenomen
 • indiener samen met LA verdeling steunpakket corona cultuurmiddelen. Unaniem aangenomen.
 • Initiatiefnemer motie minimumloon naar €14. Door alle fracties mede ingediend.
 • Initiatiefnemer motie openbaar subsidieregister gemeente Kerkrade. Mede door SP ingediend en unaniem aangenomen.
 • Gezamenlijke indiener motie voor het niet verhogen van de OZB lasten 2022 voor woningen. Unaniem aangenomen.
 • Indiener motie aanpassing precario en reclamebelasting kerkaadse horeca voor 2021 en 2022. Motie aangehouden. Voor 2021 geen betalingen.
 • Mede indiener motie de gezonde basisschool van de toekomst. Unaniem aangenomen
 • Gezamenlijke motie Regionale aanpak achterstanden Parkstad. Unaniem aangenomen.
 • Indiener van onderzoek ondermijning en overlast in kerkaadse woonwijken. Aangehouden blijven zaken volgen.
 • Indiener van Motie: Onderzoek naar voorwaarden gratis parkeren. Verworpen
 • Indiener van Motie: ombuiging terugloop bezettingsgraad Retail ruimte in centrumplan. Unaniem aangenomen
 • Indiener van Motie: Herstel stenen markt en omliggende straten in Eygelshoven Motie aangehouden herstel heeft plaats gevonden
 • Gezamenlijke motie: behoud en stimulering van de Limburgse taal en specifiek het kirchroadsj dialect. Unaniem aangenomen.
 • Mede indiener motie: tegengeluid verplichte tegenprestatie bijstand. In meerderheid aangenomen.
 • Mede indiener motie: afschaffing verhuurdersheffing. In meerderheid aangenomen
 • Mede indiener motie: Maatwerk restschuld Rolduckerveld. Unaniem aangenomen
 • Mede indiener motie: Inzake gerechtigheid voor POMS slachtoffers. Unaniem aangenomen.
 • Mede indiener motieinzake Charlemagne college. Unaniem aangenomen.
 • Indiener motie: Onderzoek naar goedkopere afvalverwerking in Limburg. Motie aangehouden.
 • Indiener motie: Verhoging bijdrage kerkhoven. Motie aangehouden.
 • Indiener motie: Beperken van externe inhuur gemeente Kerkrade. Motie aangehouden.
 • Mede indiener motie: analyse weerstandscapaciteit. Motie aangehouden.
 • Mede indiener motie: kwantificering risico’s . Motie aangehouden.
 • Indiener motieLobby i.v.m. toekomstige behuizing m.b.t. de zgn. Campus-Energietransitie. Zo vastgesteld in raadsvergadering van april 2019.
 • Indiener motie: uitblijven van huurpenningen PLS-Stadion voor de gemeente Kerkrade. Aangenomen in de raadsvergadering Dec 2019
 • Indiener Motie: Wijziging parkeerregime Kerkrade centrum: Verworpen
 • Indiener motie: Garantstelling door wethouder financiën G6 Roda JC m.b.t. tekorten lopende begroting. Motie aangehouden.
 • Mede indiener Motie: belangen verstrengeling m.b.t. functies voorzitter platform maatschappelijke zorg en wethouder maatschappelijke zorg: Motie aangehouden.
 • Indiener motie: Wantrouwen tegen het College. Motie verworpen
 • Mede indiener motie: uitvoering geven aan art 213a van de gemeentewet. Motie aangehouden.