–          1e Initiatiefnemer onderzoek naar voortgezet onderwijs in Kerkrade middels het Martin Buber-College;

–          Indiener amendement financiële middelen Vie-Niet Fysiek: Unaniem aangenomen;

–          Indiener (samen met LA) verdeling steunpakket Corona-cultuurmiddelen: Unaniem aangenomen;

–          Initiatiefnemer motie ‘Minimumloon naar €14’: Door alle fracties mede ingediend;

–          Initiatiefnemer motie ‘Openbaar subsidieregister gemeente Kerkrade’: Unaniem aangenomen;

–          Indiener (aan te haken Parkstad-)motie “Mobiele Flitspalen Parkstad”: Unaniem aangenomen;

–          Indiener motie “WMC-Korting Ouderen 2022”: Onderzoek College;

–          Indiener motie ‘Speelvoorzieningen-budget verhogen’: Unaniem aangenomen;

–          Indiener motie ‘Aanpassing Precario- en Reclamebelasting Kerkraadse horeca voor 2020, 2021 en 2022’: Voor 2020 en 2021 volledige kwijtschelding gerealiseerd en 2022 zal medio 2022 bekeken worden;

–          Indiener van onderzoek ‘Ondermijning en overlast in Kerkraadse woonwijken’ Aangehouden & blijven zaken volgen;

–          Indiener motie ‘Onderzoek naar voorwaarden Gratis Parkeren’: Verworpen;

–          Indiener motie ‘Ombuiging terugloop bezettingsgraad Retail ruimte in  Centrumplan’: Unaniem aangenomen;

–          Indiener motie ‘Herstel stenen markt en omliggende straten in Eygelshoven’: Motie aangehouden en herstel heeft plaats gevonden cq. is gemeente mee bezig;

–          Initiatiefnemer gezamenlijke motie ‘Behoud en stimulering van de Limburgse taal en specifiek het Kirchroadsj dialect’: Unaniem aangenomen;

–          Indiener motie ‘Onderzoek naar goedkopere afvalverwerking in Limburg’: Motie aangehouden;

–          Indiener motie ‘Verhoging bijdrage kerkhoven’: Motie aangehouden;

–          Indiener motie ‘Beperken van externe inhuur gemeente Kerkrade’: Motie aangehouden;

–          Indiener motie ‘Lobby i.v.m. toekomstige behuizing m.b.t. de zgn. Campus-Energietransitie’: Zo vastgesteld in raadsvergadering van April 2019;

–          Indiener motie ‘Uitblijven van huurpenningen PLS-Stadion voor de gemeente Kerkrade’: Aangenomen in de raadsvergadering December 2019;

–          Indiener Motie ‘Wijziging parkeerregime Kerkrade centrum’: Motie verworpen;

–          Indiener motie ‘Garantstelling door wethouder financiën G6 Roda JC m.b.t. tekorten lopende begroting’: Motie aangehouden;

–          Indiener motie ‘Wantrouwen tegen het College’: Motie verworpen;

 

Voor meer info mail ons.

OK-Moties en -Amendementen van de afgelopen bestuursperiode