OK-Moties en -Amendementen van de afgelopen bestuursperiode

–          1e Initiatiefnemer onderzoek naar voortgezet onderwijs in Kerkrade middels het Martin Buber-College; –          Indiener amendement financiële middelen Vie-Niet Fysiek: Unaniem aangenomen; –          Indiener (samen met LA) verdeling steunpakket Corona-cultuurmiddelen: Unaniem aangenomen; –          Initiatiefnemer motie ‘Minimumloon