Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 600           

6460 AP Kerkrade

 

Kerkrade / 08,12,2021

Betreft: Artikel-38 vragen mbt “Zwemlessen Basisschoolkinderen’’.

 

Geacht College,

 

Medio 2015 heeft de gemeente Kerkrade besloten te stoppen met schoolzwemmen. Voortaan moesten ouders zelf zorgdragen dat hun kinderen het A-zwemdiploma gingen halen. Voor ouders die zelf geen zwemlessen konden bekostigen, kunnen aankloppen bij de stichting Leergeld, die de lessen eventueel voor hen betaalt.

Ons Kerkrade stond toentertijd al vrij kritisch in dit dossier om de verantwoordelijkheid voor het behalen van mn. het A-zwemdiploma bij ouders te leggen. Onze bedenkingen lagen vooral of ouders hier wel geld en/of tijd voor hadden of wilden vrijmaken. Ons Kerkrade is groot voorstander dat elk kind de basisschool verlaat met minimaal 1 zwemdiploma op zak!

Sinds de herinvoering van het schoolzwemmen in de gemeente Heerlen in 2008, behaalde bijna ieder (vertrokken) basisschoolkind tenminste 1 zwemdiploma, aldus het krantenartikel in De Limburger d.d. 8 december 2021. Een prima zaak volgens OK!

 

* Vragen naar aanleiding van het bovenstaande:

 

1)        Hoeveel Kerkraadse basisschoolkinderen hebben sinds het officieel afschaffen van het schoolzwemmen in Kerkrade (medio 2015) de basisschool verlaten met daadwerkelijk minimaal 1 zwemdiploma op zak? Wat is het percentage t.o.v. alle vetrokken basisschoolkinderen?

 

2)        Hoeveel basisschoolkinderen hebben alleen hun A-zwemdiploma behaald tijdens de basisschoolperiode vanaf 2015 (periode 2015 t/m nu) en wat is dit in percentages?

 

3)        N.a.v. het antwoord op vraag 2 de aansluitende vraag: Hoeveel was dit percentage vóór 2015 (bijvoorbeeld van 2010 t/m 2015)?   

 

4)        Hoeveel bedragen de financiële kosten die de gemeente Kerkrade vandaag de dag kwijt is aan het ‘zorgdragen van zwemlessen voor (basisschool)kinderen’ (bijv. subsidie aan Stg. Leergeld en/of armoedebeleid in deze)?

 

5)        Hoeveel bedroegen de jaarlijkse ‘Schoolzwem-kosten’ die de gemeente Kerkrade vóór het afschaffen van het schoolzwemmen kwijt was?

 

6)        Is het College het eens met het standpunt van Ons Kerkrade dat elk kind de basisschool dient te verlaten met minimaal 1 zwemdiploma op zak? Zo nee, waarom niet?

7)        Wat doet de gemeente Kerkrade om het behalen van minimaal 1 zwemdiploma onder (basis-)schoolgaande jeugd en/of hun ouders te stimuleren?

 

8)        Wat is het algemene standpunt van het College mbt dit onderwerp in deze?     

 

 

In positieve afwachting van uw reactie, verblijven wij met vriendelijke groet,

 

Noud Krasovec, Harm Jacobs, John Roland, Jo Rozema

Fractie Ons Kerkrade

Artikel-38 vragen mbt “Zwemlessen Basisschoolkinderen’