Motie vreemd aan de orde.

De raad van Kerkrade bijeen op 26 Januari 2022

Gelet op artikel 33 van het reglement van orde van de raad

Overwegende dat:

  • Het nieuwe aangetreden kabinet voornemens is om de AOW uitkeringen niet te koppelen aan de deel ontwikkelingen van het minimumloon
  • Dat de bijstandsuitkeringen wel gekoppeld worden aan de verhoging van 7,5 % van het minimumloon
  • Dat hierdoor gepensioneerde verder achter gaan lopen op mensen met een minimumloon en andere uitkeringen.
  • Dat de beoogde reparatie middels belastingvoordelen niet zal werken voor gepensioneerden met enkel AOW os AOW met klein aanvullend pensioen, omdat deze mensen geen of nauwelijks belasting betalen.
  • Dat deze groep in Nederland uit ongeveer vijfhonderdduizend mensen bestaat
  • Dat het Centraal Planbureau heeft doorgerekend dat hierdoor opnieuw vooral gepensioneerde met enkel AOW en of klein aanvullend pensioen financieel nog verder in de kou komen te staan.

is van mening dat:

Alle mogelijkheden om druk uit te oefenen op de Tweede Kamer om dit onzinnig plan niet uit te voeren, benut moeten worden;
Dat liefst alle gemeenteraden in Nederland zich sterk zouden moeten maken om op te roepen zich hierin te laten horen, bij het Kabinet en de Tweede Kamer.

Dat hiermee kan worden aangetoond dat de rechtstreekse vertegenwoordigers van de gemeentes in Nederland faliekant tegen dit plan zijn en daarmee ook wordt aangetoond dat hiervoor geen draagvlak bestaat in ons land.

Roept het college van burgemeester en wethouders op:

Een brief op te stellen en naar Tweede Kamer en Kabinet te sturen met het standpunt van de gemeente om de AOW uitkeringen wél te koppelen aan de stijging van het minimumloon. Een afschrift naar alle andere colleges en gemeenteraden te sturen met het verzoek om dit te steunen en ook een eigen bericht naar Tweede Kamer en Kabinet te sturen.

En gaat over tot de orde van de dag

Met vriendelijke groet

Motie: Voor wel koppeling AOW